+421 905 953 975 info@eku-uctovnictvo.sk

S nami sa môžete naplno sústrediť na Vaše podnikanie
A MY SA POSTARÁME O VAŠE ÚČTOVNÍCTVO A DANE

SLUŽBY

 

Jednoduché účtovníctvo

 • peňažný denník – zápis účtovných prípadov
 • pokladničná kniha – zápis príjmov a výdavkov
 • kniha záväzkov a pohľadávok – zoznam faktúr, prehľad o úhradách a neuhradených faktúrach
 • DPH – evidencia DPH, daňové priznanie
 • ročná účtovná závierka
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb

Podvojné účtovníctvo

 • hlavná kniha – zápis účtovných prípadov z vecného hľadiska
 • účtovný denník – chronologický zápis účtovných prípadov
 • saldokonto odberateľov a dodávateľov – zoznam faktúr, prehľad o úhradách a neuhradených faktúrach
 • DPH – evidencia DPH, daňové priznanie
 • ročná účtovná závierka
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

Personalistika a mzdová agenda

 • pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov
 • výpočet miezd
 • zostavy – výplatné pásky, výplatné listiny, rekapitulácie, prehľad dovoleniek
 • výkazy pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, daňového úradu a štatistiku
 • bankové príkazy na úhradu miezd pracovníkom, poistným fondom a odvod dane
 • prehľady a hlásenia
 • ročné zúčtovanie dane a potvrdenie o príjme
 • podklady pre ukončenie pracovného pomeru

Učtovné a ekonomické poradenstvo, kniha jázd

 • pomoc pri zavádzaní účtovníctva
 • pomoc pri spracovaní účtovnej závierky
 • vedenie knihy jázd pre motorové vozidlá
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Stálych klientov oboznamujeme s aktuálnymi zmenami zákonov
a upozorňujeme ich na prípadný dosah na ich činnosť.

PREČO NAŠA SPOLOČNOSŤ

 

SPOKOJNOSŤ

 • záleží nám na spokojnosti zákazníka a prvoradým u nás je individuálny a hlavne profesionálny prístup
 • samozrejmosťou je záruka zachovania diskrétnosti

KVALITA

 • kladieme dôraz na kvalitu a našu prácu robíme tak, aby zákazník získal prvotriedne služby
 • firma pracuje s modernou počítačovou technikou a má zakúpenú licenciu pre spracovanie jednoduchého účtovníctva od spoločnosti KROS s.r.o. a pre spracovanie podvojného účtovníctva a miezd od firmy BW Soft spol. s r.o.
 • na rozdiel od zamestnanca naša firma ručí v plnom rozsahu za správnosť spracovania účtovníctva a je proti prípadným rizikám aj poistená v KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

CENA

 • ponúkame kvalitné a profesionálne služby za rozumné ceny. U dlhodobých zákazníkov je možná dohoda na cene.

TERMÍNY

 • Dohodnutý termín platí a snažíme sa ho dodržať na 100%

O NÁS

 

Naša spoločnosť vznikla v roku 2011, jej predchodcom je firma Eva Kucká – EKU, ktorá vznikla v roku 1994. Firma má teda dlhoročné skúsenosti s vedením jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej evidencie a personalistiky, vypracovaním knihy jázd a poskytovaním účtovného a ekonomického poradenstva.

Majiteľka firmy pani Eva Kucká má viac ako 30 ročnú prax v účtovníckej profesii, z toho od roku 1994 podniká v súkromnej sfére.

Sme malá firma a preto našim prvoradým cieľom je maximálna spokojnosť klientov, čoho výsledkom je dlhoročná spolupráca s mnohými z nich. Medzi našich klientov patria najmä malé a stredné firmy, živnostníci, ktorí pracujú v najrôznejších oblastiach.


CENNÍK

Ceny sú stanovené na základe dohody s klientom v závislosti od rozsahu, charakteru a náročnosti požadovaných služieb.

Pri dohode s klientom je možnosť tvorby ceny pevnou paušálnou mesačnou sumou, alebo sa klient môže rozhodnúť pre cenu za každý účtovný zápis.

Ceny pri pevnej paušálnej sume sú vždy pevné. V cene vedenia účtovníctva sa zohľadňuje poskytnuté účtovné a ekonomické poradenstvo v bežnom roku a zastupovanie pri kontrolách na daňovom úrade a v poisťovniach.

Po dohode so zákazníkom je možný zber účtovných dokladov priamo v sídle zákazníka.

V prípade žiadosti o cenovú ponuku nás kontaktujte

Približné východiská pri tvorbe cien nájdete TU:


KONTAKT

Kontaktujte nás

Sídlo a fakturačné údaje:

EKU-účtovníctvo s.r.o.
Haanova 14/A
851 04 Bratislava 5
Slovenská republika

MOBIL: + 421 905 953 975
WEB: www.eku-uctovnictvo.sk
E-MAIL: info@eku-uctovnictvo.sk


Firma má kancelárske priestory na Panónskej ceste 34, modrá budova v areáli DOMES, vchod z Panónskej cesty pri OC Danubia-Carrefour. Na Vaše otázky Vám ochotne odpovieme na uvedených kontaktoch, prípadne môžete využiť formulár na tejto stránke.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa